Felfri etikettering för marknaden för medicinteknisk utrustning

Felfri etikettering för marknaden för medicinteknisk utrustning

De olika problem som kan uppstå vid findetaljtryck har hindrat många tillverkare från att möta den höga industristandarden beträffande exakthet i användningen av etiketter vid paketering av medicinteknisk utrustning.

Att personer eller delvis automatiserade system inspekterar dessa tryckproblem har visat sig vara otillräckligt, opålitligt och riskabelt.

Automatisk 100 % simultaninspektion
PrintInspector™ är ett trycksystem med simultanverifiering och hög noggrannhet. Det har utvecklats särskilt för den biotekniska marknaden, där etiketter ofta är långa och av komplext innehåll. Analys av dessa etiketter kräver en exakt registreringskontroll, lokaliserad belysning och en dedikerad bearbetnings- och avkodningsmotor för att säkerställa att varje etikett läses in, bearbetas och analyseras enligt högsta standard. Resultatet ger en sann Go/No-Go för etiketten samt en notis i granskningsloggen tillsammans med en fotograferad bild på varje misslyckad etikett.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Titta på vår PrintInspector™-video för att se hur det fungerar

PrintInspector™:s särdrag och fördelar
1. Reducerar den mänskliga faktorn genom att använda 100 % automatisk simultanidentifiering
2. Dokumenterar inte bara det som skickats till skrivaren utan även vad som faktiskt tryckts och dokumenterar det i en unik granskningslogg
3. Upptäckta problem markeras i en ”röd ruta” för snabb identifiering
4. Erbjuder en minskning av hanteringskostnader och förebygger upptrappning av fel
5. Använder simultaninspektion och nytryck i sekvens för felfri etikettering