SYSTEM FÖR VISUELL INSPEKTION

SYSTEM FÖR VISUELL INSPEKTION

Felfri etikettering för marknaden för medicinteknisk utrustning

INSPEKTION
Crest Solutions PrintInspector™; ett trycksystem med simultanverifiering och hög noggrannhet kan levereras som extrautrustning till din bestående produktionsmärkningsprocess för att avlägsna behovet av manuell etikettinspektion.

De olika problem som kan uppstå vid findetaljtryck har hindrat många tillverkare från att möta den höga industristandarden beträffande exakthet i användningen av etiketter vid paketering av medicinteknisk utrustning. Att personer eller delvis automatiserade system inspekterar dessa tryckproblem har visat sig vara otillräckligt, opålitligt och riskabelt. Användning av PrintInspector™ eliminerar dessa risker.

PrintInspector™ är ett högutlösnings- (300dpi) avsökningssystem som monteras direkt på vanliga termo- eller laserskrivare för att åtgärda verifieringsproblem i samband med stora etikettformat på upp till A4 i storlek.

TITTA PÅ VÅR PRINTINSPECTOR-VIDEO FÖR ATT SE HUR ETIKETTINSPEKTIONEN FUNGERAR


PRISYM VISION

PRIZYM Vision erbjuder en förstklassig lösning genom en kombination av PRISYM Medica; en validerad märkningslösning utvecklad för ändamålet och Solutions PrintInspector™; ett tryckverifieringssystem med hög noggrannhet.

Den integrerade etiketteringslösningen erbjuder tillverkare total etikettintegritet från design och tryck fram till etikettinspektion och eliminerar de risker som kan uppträda genom skrivarproblem, delvis automatiserade system och den mänskliga faktorn. De fel som identifieras automatiskt kommer nu inbegripa misstag som verkar små och som kan vara svåra att se med blotta ögat, såsom för lite eller för mycket trycksvärta, diagonala streck och strimmor, prickar och tomrum, svagt definierade tecken och offset eller tryck som har hamnat snett. Dessa misstag kan faktiskt leda till betydliga hälso- och säkerhetsproblem längre fram om de inte upptäcks. Lösningen dokumenterar inte bara det som skickats till skrivaren utan även vad som faktiskt tryckts och är dokumenterat i granskningsloggen, vilket innebär att fel kan upptäckas snabbt och åtgärdas effektivt.

Detta är den första etikettdesign-lösning som når marknaden som tillåter tillverkare av medicinteknisk utrustning att designa etiketter, formatera dem färdiga för tryck och distribuera dem globalt till sina förpackningsställen.

LADDA NED PRISYM VISIONS DATABLAD FÖR ATT VETA MER


SÄRDRAG & FÖRDELAR
PRISYM Vision är den första lösningen för integrerad etikettdesign, versionskontroll, livscykelhanterings och visuell inspektion för tillverkare av medicinteknisk utrustning. Den möjliggör en användning av samma system för alla granskningselement.

• Reducerar den mänskliga faktorn genom att automatiskt identifiera misstag som verkar små, som kan vara svåra att se med blotta ögat, såsom för lite eller för mycket trycksvärta, diagonala streck och strimmor, prickar och tomrum, svagt definierade tecken och offset eller tryck som har hamnat snett. Dessa misstag kan leda till betydliga hälso- och säkerhetsproblem längre fram om de inte upptäcks.
• Dokumenterar inte bara det som skickats till skrivaren utan även vad som faktiskt tryckts och är dokumenterat i granskningsloggen, vilket innebär att fel kan upptäckas snabbt och åtgärdas effektivt.
• Möjliggör en snabb omplacering av resurser genom att avlägsna ett moment i hanteringen och förenkla arbetsflödet
• Använder simultaninspektion och nytryck i sekvens för felfri etikettering
• Införlivar en enda granskningslogg för alla dina etikettproduktionsprocesser, inklusive förmågan att sammanfoga din etikettutskrift vid tidpunkten för tryck
• Håller etikettinspektionen på plats så enkel som möjligt och försäkrar en divisionsövergripande organisatorisk standard

LÄS VÅRT POLICYDOKUMENT FÖR ATT FÅ EN GOD UPPFATTNING OM VISIONSYSTEMEN

PRISYM ID-teamet har specialistkunskaper som gör att du kan vara säker på att erhålla rätt information vad gäller design av biovetenskapliga etiketter och livscykelhantering.

• 30 års erfarenhet på etiketts- och autoidentifieringsmarknaden. Vi arbetar med allt från nystartade företag till stora börsbolag
• Ackrediterad som leverantör av GS1-lösningar för att försäkra våra kunder om en produktion av kompatibla GS1-streckkoder
• Test i egen fabrik och ett valideringsteam för att stödja alla kompatibilitetskrav och all livscykeldokumentation
• Ett erfaret konsultteam för att hjälpa dig med genomförandet av lösningar, konfigurationer och utbildning
• Högutbildade specialistutvecklare konstruerar specifika skrivardrivrutiner för att garantera en snabb dataöverföring till ett brett spektrum apparater
• Programsupport-service dygnet runt som smidigt hanterar ditt företags behov av allt från felsökning till uppgradering, ominstallation och konfigurationer.

LÄS VÅRT POLICYDOKUMENT FÖR EXPERTRÅD