[BLOG] Kriget mot fel

Produktåterkallningen ökar inom industrin för medicinteknisk utrustning och efterlämnar ett spår av förödelse för företagens verksamhetseffektivitet och lönsamhet. Etiketteringsfel är fortfarande en vanlig orsak till återkallelse - men det är ett fel som lätt kan undvikas.

Kostsam tillverkning av utrustning, liksom hårt förvärvade varumärkesanseenden görs om intet till följd av ett meddelande om återkallelse. Och kostnaderna blir höga - produktivitet, lönsamhet och snabb leverans känns förgäves medan även patientomsorgen tar skada. Trots detta ökar antalet återkallelser. 2013 nådde antalet återkallelser av medicinteknisk utrustning rekordnivå; FDA:s verkställighetsrapport visade 1 138 återkallelser - en ökning på 9 % från 2012 och 19 % från 2011.

Orsakerna till återkallelse varierar, med design- och materialkomponentdefekter som de två mest vanliga faktorerna. Men på tredje plats, med en kombinerad totalsumma på 15 % 2012, är etiketterings- och förpackningsfel ansvariga för en stor del återkallelser - två tredjedelar av dessa beror på defekt etikettering. En hög procent av dessa härrör från tröttsamma manuella processer och den mänskliga faktorn - och många kan undvikas. Hur? Det är dags för Kriget mot fel.

När bestämmelser hårdnar intensifieras behovet för tillverkare av medicinteknisk utrustning att undersöka sina system, processer och hanteringar. Trots snabb utveckling inom etiketteringsteknologin litar en förvånansvärt stor del av företagen på 100 % manuell inspektion av etiketter för medicinteknisk utrustning. Dock innebär utvecklingen av innovativ teknologi att det nu finns mer praktiska, effektivare och säkrare sätt att tillförsäkra felfri etikettering - precisa, kostnadseffektiva och, framför allt, sätt som är enligt bestämmelserna.

Hur fungerar det?
Ett automatiserat visualiseringssystem kombinerar en bild av den tryckta etiketten med ett program som jämför bilden med en kontroll eller ett prov. Processens totalt automatiska natur reducerar både risken för fel och kostnaden för drift av manuella system.
Medan dessa automatiserade inspektionssystem har funnits en tid på marknaden har de mest effektiva utvecklats för att integreras med program för märkning av livscykelhantering, vilket gör att tillverkare kan hantera och dokumentera sina etiketter från design, godkännande till tryck och inspektion. Denna sorts lösning ger utrustningstillverkare 360° överblick av hela processen från början till slut och sluter cirkeln genom att erbjuda syning av det slutliga tryckresultatet.

TITTA PÅ VÅR PRINTINSPECTOR™-VIDEO FÖR ATT SE HUR ETIKETTINSPEKTIONEN FUNGERAR

LADDA NED PRISYM VISIONS DATABLAD FÖR ATT VETA MER

LÄS VÅRT POLICYDOKUMENT FÖR EXPERTRÅD OM VISION-SYSTEMEN