PRISYM 360

En UDI Ready Revolution in Label Lifecycle Management - Ta en 360 ° Vy över din Label produktionsprocessen för att säkerställa FDA efterlevnad to Ensure FDA Compliance


ÖVERSIKT

I PRISYM 360 har vi fört samman hela vår branschkunskap, erfarenhet och kundkännedom för att skapa en förstklassig kärnlösning som lätt kan konfigureras efter ditt företags behov och som går snabbt att ta i bruk.


PRISYM 360 är en kraftfull, heltäckande, skalbar och UDI-klar validerbar märkningslösning som erbjuder tillverkare av medicintekniska produkter total märkningsintegritet från datahantering till design och godkännande och hela vägen till etikettproduktion och inspektion för att motsvara de strängaste följsamhetskraven, inklusive FDA:s och EU:s regelverk.


Produktåterkallelser beroende på felaktig märkning och förpackning, UDI-följsamhet, omarbetade etiketter, just-in-time-tryckning, lokala språkkrav och automatiserad märkningsinspektion (för att bara nämna några få exempel). Allt detta påverkar idag produktionsprocesserna för medicintekniska produkter. Det är lätt att förstå varför företag ägnar så stor uppmärksamhet åt märkning. Det är dock avgörande att man ser på proceduren ur ett vidare perspektiv. I kampen för att leverera säker, korrekt och följsam produktinformation handlar det inte bara om etikettens kvalitet – det handlar också om data.


Med PRISYM 360 kan den kostsamma felmärkningen av medicintekniska produkter nu undvikas. Genom att tillhandahålla en 360-graders genomlysning av din organisations masterdata-tillgångar och möjligheten att styra och optimera dem för att skapa en helt integrerad strategi genom hela livscykeln, kan vi omvandla din produktions- och märkningsprocess.


LADDA NER PRISYM 360 DATABLAD FÖR MER INFORMATION


FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Genom att implementera PRISYM 360 får din organisation följande operationella fördelar:

 • En enda skalbar plattform för livscykelhantering (LLM, Label Lifecycle Management) genom hela verksamheten som kan minska den kostsamma risken för produktåterkallelser på grund av felaktig märkning
 • Stöd för tredjepartstillverkning, förpackning och märkning för att underlätta att målen för operationell effektivitet nås
 • Stöd för FDA:s kommande följsamhetskrav gällande UDI (UDI, Unique Device Identification)
 • Stöd för lokalt språk och landsspecifik märkning i hela världen
 • Utnyttjande av ett globalt arbetsflöde för granskning, godkännande och versionskontroll av etikettformat och data med hög grad av synlighet och spårbarhet
 • Livscykeldokumentation baserad på GAMP 5-modellen för att arbeta enligt cGMP genom att följa alla riktlinjer
 • Plattform för att uppnå global standardisering av märkningslivscykeln, inklusive data, format, varumärke och arbetssätt
 • Implementering av en harmoniserad process för att styra skapande, redigering och operationell användning av märkningsinnehåll genom hela verksamheten
 • Konsoliderar, styr och inkluderar all förekomst av produktionsetikettryckning vid tillverkningslinjer, hos distributionscenter, samt av tredjepartstillverkare
 • Signifikant ökad flexibilitet och kontroll av produktionsmärkning av en specifik produkt på flera platser
 • Bättre utnyttjande av befintligt nätverk och befintliga IT-tillgångar, vilket minskar kostnaderna och skyddar tidigare investeringar i infrastruktur
 • Svarar mot de specifika kraven för spridning och validering tack vare lågriskskonfigurering som accelererar operationell effektivitet och avkastningen på investeringar


EXPERTIS

 • PRISYM ID har specialister som ger support för din globala livscykelhantering.
 • Vi kan redovisa resultat som uppvisar snabbt förverkligade fördelar för verksamheten och påtaglig avkastning på investeringar efter implementering hos globala organisationer
 • Bevislig historik av programvaruinnovation som förser kunder som styrs av FDA:s och EU:s regelverk med banbrytande lösningar
 • Yrkesskickliga serviceteam assisterar med utformning, implementering, konfigurering och utbildning för valda lösningar
 • Yrkesskickliga valideringsexperter arbetar tillsammans med kvalitetsteam för att stödja implementeringen av en följsam livscykelhantering av märkningen i enlighet med företagets kvalitetsriktlinjer
 • Med utveckling, testning och supportteam på plats får du en komplett heltäckande lösning från en enda leverantör
 • Global programvarusupport dygnet runt, alla dagar i veckan
 • Ackrediterad GS1-leverantör för att säkerställa produktion av följsamma streckkoder


LADDA NER PRISYM 360 DATABLAD FÖR MER INFORMATION